Oferujemy cz??ci do:

  • samochodw ci??arowych
  • naczep i przyczep
  • autobusw
  • samochodw dostawczych
  • oraz osobowych
o? saf

Witamy

Jeste?my zaszczyceni Pa?stwa wizyt? na naszej stronie. Mamy nadziej?, ?e po?wi?cony czas na odkrywanie jej zasobw pozwoli na bli?sze poznanie naszej firmy. Wierzymy rwnie?, ?e zakres naszych dzia?a? oraz bogata oferta cz??ci dla pojazdw ci??arowych oraz dostawczych spe?ni oczekiwania ka?dego klienta.

Aktualno?ci

Rozsze?amy nasz? ofert?

Zmierzaj?c do doskona?o?ci oraz chc?c spe?ni? oczekiwania najbardziej wymagaj?cych klientw wprowadzamy do naszej oferty nowoczesne wyposa?enia warsztatw. G?wnym dostawc? narz?dzi jest firma Yato.

dowiedz sie wiecej...